Reistoelating voor minderjarigen

Een reistoelating voor minderjarigen of 'ouderlijke machtiging' is een document waarop u als ouder toelating geeft aan uw minderjarig kind om naar het buitenland te reizen. Deze schriftelijke toestemming is aan te raden wanneer het minderjarig kind alleen reist, of reist in het gezelschap van andere personen dan de ouder(s).

Hoe aanvragen

Eén van de ouders of voogd kan een reistoelating aanvragen bij de dienst Bevolking (loket 2 of 3).

Door te geven: begin- en einddatum van de reis, reisbestemming en naam van de organisatie (jeugdbeweging, school, ...) of van de perso(o)n(en) met wie uw kind reist.

Kostprijs

Gratis.

Wat meebrengen

Identiteitskaart van de persoon die de toelating geeft (voor legalisatie van de handtekening).