Wilsverklaring orgaandonatie

Maak een afspraak

Orgaandonatie

Orgaandonatie kan een leven redden. Voor patiënten met een onomkeerbare aandoening is orgaandonatie soms de laatste mogelijke behandeling. U kan er nu al over nadenken om donor te worden.

U kan ook uw lichaam afstaan aan de wetenschap. Daarvoor kan u niet terecht bij de gemeente. U neemt daarvoor contact op met een universiteit naar keuze en bespreekt met hen de mogelijkheden. Meer informatie vindt u in de brochure 'voorafgaande wilsverklaringen' die u gratis kan verkrijgen bij de apotheek of bij de dienst bevolking.

Voorwaarden

Als u Belg bent of meer dan zes maanden in België woont, dan kunnen uw organen na uw dood verwijderd worden, tenzij:

  • u dit uitdrukkelijk heeft geweigerd tijdens uw leven;
  • uw naaste familieleden (kinderen, ouders of echtgenoot) zich tegen de orgaanafname verzetten.

Hoe aanvragen

Registreer uw verklaring eenvoudig online door met de identiteitskaart aan te melden bij het thuisloket of kom langs aan het loket.

U kan deze verklaring op elk moment wijzigen door een nieuwe verklaring te registreren.

Kostprijs

De registratie is gratis.

Afhandeling

De informatie wordt toegevoegd aan het Rijksregister en een kennisgeving wordt naar de federale overheidsdienst Volksgezondheid gestuurd. De medische diensten raadplegen het Rijksregister om na te gaan of de overledene donor is of niet.