Eensluidend verklaren fotokopie

Een voor eensluidend verklaarde kopie is een kopie van een origineel document dat door het stadsbestuur gecontroleerd wordt op de echtheid. De ambtenaar kijkt na of de kopie identiek is aan het origineel en plaatst er een stempel op. Daardoor krijgt de kopie dezelfde bewijskracht als het oorspronkelijke document.

Onder meer de volgende documenten kunnen worden eensluidend verklaard:

  • Diploma’s en getuigschriften,
  • Allerlei facturen om bijvoorbeeld premies aan te vragen, om begrafeniskosten aan te tonen, om boten of auto’s uit te voeren,…
  • Financiële documenten zoals jaarrekeningen, begrotingen, loonfiches en –stroken, aanslagbiljetten, uittreksels aandelenboeken voor rentetoelage,…
  • Stageboekjes van gerechtsdeurwaarders, notarissen, artsen,…
  • Vlaggenbrieven, zeemansboeken,…

Kostprijs

Gratis.

Afhandeling

Nadat onze dienst een kopie heeft gemaakt van het origineel wordt op de kopie een stempel gezet ‘voor eensluidend verklaard’ en getekend door de gemachtigde ambtenaar.

Je kan de eensluidend verklaarde kopie onmiddellijk terug meenemen.

Uitzonderingen

Federale openbare diensten en overheidsbedrijven mogen u geen voor eensluidende verklaarde kopie meer vragen van een document. Voor de federale overheid betekent dit in de brede zin van het woord: de federale overheidsdiensten en de federale parastatalen zoals de RSZ, RIZIV en RVA en ook de federale overheidsbedrijven zoals de NMBS, bpost en Belgacom.

Wat meebrengen

  • Het originele document.
  • Een fotokopie.