Levensbewijs

Het bewijs van leven is een document waarmee u kunt aantonen dat u nog in leven bent.

Dit document wordt u soms gevraagd door pensioendiensten, verzekeringsinstellingen, ziekenfondsen, financiële instellingen, openbare besturen, een notaris, een advocaat, de rechtbank, de ambassade of het consulaat.

Voor wie

Het bewijs van leven kan aangevraagd worden door:

  • De persoon op wie de aanvraag betrekking heeft, je wettelijke vertegenwoordiger (ouder of voogd) of je bijzondere gemachtigde (notaris, advocaat,...)
  • Derden (op voorwaarde dat het afleveren van het document voorgeschreven of toegestaan is door de wet en dit mits het invullen van een verklaring)

Hoe aanvragen

U kan het bewijs van leven aanvragen:

  • via het Thuisloket op deze website (met kaartlezer);
  • via 'Mijn dossier’: de online toepassing van het Rijksregister (met kaartlezer);
  • persoonlijk bij de dienst Bevolking (loket 2 of 3);
  • via mail op burgerzaken@geraardsbergen.be (voeg in dit geval een fotokopie toe van de voor- en achterzijde van uw identiteitskaart).

Kostprijs

Gratis.

Wat meebrengen

  • Uw identiteitskaart.

Vraagt u het bewijs voor een derde aan, dan moet u de identiteitskaart van deze persoon en een door hem of haar ondertekende volmacht meebrengen.