Uittreksel echtscheidingsakte

Een huwelijk wordt ontbonden door een vonnis van de rechtbank. De ambtenaar van de Burgerlijke Stand, die het huwelijk heeft voltrokken, wordt hiervan op de hoogte gebracht door de Griffie van dezelfde rechtbank.

De echtscheiding wordt vervolgens overgeschreven in de registers van de Burgerlijke Stand van de huwelijksplaats.

Voor wie

Een uittreksel van de echtscheidingsakte kan aangevraagd worden door:

  • De persoon op wie de akte betrekking heeft, je wettelijke vertegenwoordiger (ouder of voogd) of je bijzondere gemachtigde (notaris, advocaat,...)
  • Derden (op voorwaarde dat het afleveren van het document voorgeschreven of toegestaan is door de wet en dit mits het invullen van een verklaring)

Hoe aanvragen

Als u in Geraardsbergen gehuwd bent, kan u een uittreksel uit de echtscheidingsakte aanvragen

  • via het Thuisloket op deze website;
  • persoonlijk bij de dienst Burgerlijke Stand (loket 5);
  • via mail op burgerzaken@geraardsbergen.be (voeg in dit geval een fotokopie toe van de voor- en achterzijde van uw identiteitskaart).

Kostprijs

Gratis.