Kadaster

Het kadaster is een dienst van de Federale Overheidsdienst Financiën die alle onroerende goederen in België inventariseert en bijhoudt. 

Een uittreksel uit de kadastrale legger dient steeds bij het Kadaster te worden opgevraagd.

Meer info

Telefoonnummer: 0257/73 550