Uittreksels, afschriften en nazicht der akten voor 1920

  • Voor de afgifte van een wettig uittreksel uit de registers van de Burgerlijke Stand is alleen de dienst Burgerzaken bevoegd.
  • Omdat fotokopieën zware schade toebrengen aan de registers en de tekst willen wij ze zo veel mogelijk vermijden. Er worden dus geen fotokopieën gemaakt.
  • Van ingescande stukken kan u wel een outprint krijgen
  • U mag bij uw opzoekingen wel gratis foto's zonder flash maken.

Hoe aanvragen

Neem contact op met de archiefdienst

Kostprijs

Kostprijs van een scan: € 0,15 per A4.