GAS4 - Stilstaan en parkeren

Sinds 2020 worden inbreuken op stilstaan en parkeren aangepakt via administratieve geldboetes. Er wordt opgetreden tegen voertuigen die hinderlijk of gevaarlijk geparkeerd staan.
Op deze manier wordt een integraal en effectief parkeerbeleid gevoerd met als belangrijkste punten een vlotte doorstroming van het verkeer en oog voor de veiligheid van de zwakke weggebruikers.

Voor welke overtredingen? 

De inbreuken werden opgenomen in het algemeen politiereglement. 

Onderaan deze pagina vind je het algemeen politiereglement van Lokaal Bestuur Geraardsbergen.

Wie stelt de overtredingen vast? 

De overtredingen worden vastgesteld door de lokale politie of gemeenschapswachten. Zij stellen een proces-verbaal of bestuurlijk verslag op en maken dit over aan de sanctionerend ambtenaar.

Hoeveel bedraagt de boete? 

Er zijn twee categorieën van overtredingen.
Voor overtredingen van de eerste graad riskeer je een boete van 58 euro. Voorbeelden zijn stilstaan of parkeren in de verkeerde rijrichting of aan een gele onderbroken lijn. 
Voor overtredingen van de tweede graad kan je een boete van 116 euro krijgen. Voorbeelden zijn stilstaan of parkeren op een trottoir of te dicht tegen een zebrapad. 

De boetebedragen voor inbreuken op stilstaan en parkeren zijn wettelijk bepaald en liggen dus vast.

Wie legt de boete op?

De administratieve geldboete wordt opgelegd door de sanctionerend ambtenaar.
De overtreder krijgt steeds de kans om zich te verdedigen.

Welke verweermiddelen? 

De overtreder ontvangt een brief met de vaststelling en een uitnodiging tot betaling van de boete. De overtreder krijgt nog de mogelijkheid om zich te verweren. Op basis van het verweer beslist de sanctionerend ambtenaar of de boete behouden blijft of niet.

Verweer

De overtreder beschikt over een termijn van dertig dagen om verweermiddelen in te dienen.

Schriftelijk

  • via onderstaand verweerformulier
  • via gewoon schrijven (gericht aan sanctionerend ambtenaar, Weverijstraat 20, 9500 Geraardsbergen)
  • via e-mail naar gas@geraardsbergen.be

Mondeling (enkel op afspraak - enkel voor overtredingen van 2de categorie)

Een telefonisch verweer is niet mogelijk.

Is een bemiddeling mogelijk?

Voor overtredingen op stilstaan en parkeren is er geen bemiddeling mogelijk. 

Welke beroepsmogelijkheden? 

Tegen de beslissing van de sanctionerend ambtenaar is binnen de maand hoger beroep mogelijk bij de politierechtbank.