Gezondheidsthema's

Het lokaal bestuur wil een performant gezondheidsbeleid realiseren en dit zowel voor eigen medewerkers als naar de burgers toe. De klemtoon ligt op preventie en het bespreekbaar maken van gezondheidsthema's. Het bestuur werkt hiervoor samen met LOGO Dender.

De dienst Samenleving organiseert o.a. jaarlijks een infosessie rond stoppen met roken. Een tabakoloog helpt u bij het stoppen met roken.

Acties

  • Acties met betrekking tot gezondheid voor het personeel van het OCMW en de stad.
  • Bespreekbaar maken van gezondheidsthema's (internationale dag voor de geestelijke gezondheidszorg, werelddag anti tabak, wereldgezondheidsdag, borstkankersscreening,...).