Schooluitval voorkomen

De meerderheid van de jongeren bereikt zonder obstakels de eindmeet van het onderwijssysteem. Toch verlaten ieder schooljaar ook jongeren de schoolbanken zonder kansrijke kwalificatie. Uit onderzoek blijkt dat spijbelen en vroegtijdig schoolverlaten een sterke correlatie kennen.

Sinds juni 2015 is er een Vlaamse conceptnota ‘Samen tegen. Het actieplan zet in op vier luiken: (1) monitoring, identificatie en co√∂rdinatie, (2) preventie, (3) interventie en (4) compensatie.

Momenteel zijn we samen met de scholen, het provinciale netwerk ‘samen tegen schooluitval’, de CLB’s en de welzijnssector bezig deze luiken te vertalen in een lokaal actieplan, acties op maat van Geraardsbergen dus. We richten ons naar 3 doelgroepen, de jongere zelf, belangrijke rolmodellen zoals ouders en de school.