Workshop 'Leren leren'

Eén van de oorzaken van mislukking in het eerste jaar van het hoger onderwijs is te wijten aan het ontbreken van een goede studiemethode. De grote hoeveelheden te verwerken leerstof vereisen immers een andere aanpak bij de student.

Vanuit het flankerend onderwijsbeleid en de stedelijke bibliotheek wilt het stadsbestuur hieraan tegemoet komen door workshops voor klassen te organiseren. De leerlingen krijgen tips over:

  • hoe ze een goede studiemethode kunnen aannemen;
  • hoe ze grote pakketten leerstof kunnen verwerken.

Voor wie

Leerlingen derde graad secundair onderwijs.