MEGA

MEGA is een programma om leerlingen van het zesde leerjaar basisonderwijs persoonlijke en sociale vaardigheden aan te leren. Zaken als veilig op internet, info over alcohol en druggebruik, kennismaking met politie en nog veel meer komen aan bod.

Het doel is dat leerling kritisch zijn over deze thema’s en hun eigen mening hierover kunnen formuleren. In concrete situaties tonen ze voldoende zelfvertrouwen en kunnen ze zich weerbaar opstellen.

MEGA Programma:

Jaarlijks starten we met een infoavond voor ouders waarbij we het project als de werking van de verschillende meewerkende diensten toelichten.

Daarna beginnen de lessen voor de kinderen. Deze lessen worden geïntegreerd in de algemene leerstof en kunnen door de verschillende partners worden gegeven.

Als afsluiter zetten we woorden om in daden, alle leerlingen worden uitgenodigd om een alcoholvrije fuif. De winnaar van de tekenwedstrijd wordt dan ook bekendgemaakt.

MEGA partners:

Dit project loopt over de politiezone Geraardsbergen – Lierde. De opvolging gebeurt door de Stad Geraardsbergen, Gemeente Lierde, de scholen, beide CLB’s, PISAD, NMBS en politie Geraardsbergen – Lierde.

Voor wie

Leerlingen van de derde graad lager onderwijs.