Masterplan van de stationsomgeving

In 2006 werd door de Vlaams Bouwmeester een open oproep uitgeschreven om een stedenbouwkundig ontwerp op te maken voor de ontwikkeling en de heraanleg van de stationsomgeving van Geraardsbergen. Naar aanleiding hiervan werden een aantal wedstrijdontwerpen uitgewerkt en werd BUUR (Bureau voor Urbanisme) geselecteerd om het masterplan verder uit te werken.

Het eindrapport van het plan dat nu voorligt, is de neerslag van de consensus die werd bereikt tussen de verschillende partijen: vervoersmaatschappij De Lijn, NMBS holding, Infrabel en de stad Geraardsbergen.

Een belangrijk onderdeel van het masterplan is de oplossing die werd uitgewerkt voor de bouw van een nieuwe pendel- en randparking in de stationsomgeving. Daarnaast wordt in het masterplan ook een visie uitgewerkt voor de oostelijke en westelijke stationsomgeving: het Stationsplein, de Oudenaardsepoort, de Ezelberg, de Vooruitzichtstraat en de Papiermolenstraat. Met dit masterplan moet het Stationsplein uitgroeien tot het hart van de stadswijken aan de linkeroever van de Dender, als tegenhanger van de Markt op de rechteroever.