Nationaliteitsverklaring

De nationaliteitsverklaring is de meest voorkomende manier om Belg te worden.

Voor wie

Voor meerderjarige inwoners met een andere nationaliteit dan de Belgische.

Voorwaarden

Op het moment van de aanvraag heeft u onbeperkt verblijfsrecht in België (types kaarten: B, C, D, E(+) of F(+)). Voorafgaand aan de aanvraag geniet u sinds minstens 5 jaar ononderbroken wettelijk verblijf (types kaarten: A, B, C, D, E(+) of F(+)).

Afhankelijk van uw situatie zijn er volgende opties:

  • u bent geboren in België;
  • u bent geïntegreerd en economisch actief;
  • u bent gehuwd met een Belg;
  • u bent ouder van een minderjarig Belgisch kind;
  • u kan niet werken door een handicap of invaliditeit;
  • u heeft de pensioengerechtigde leeftijd;
  • u geniet reeds langer dan 10 jaar wettelijk verblijf in België.

Hoe aanvragen

Afhankelijk van de basis van uw nationaliteitsverklaring zullen een aantal documenten moeten worden voorgelegd. Zie hiervoor: Belg worden_documenten.pdf.

De procedure voor een nationaliteitsverklaring kan u opstarten via onze dienst Burgerlijke Stand in het Administratief Centrum.

Kostprijs

De kostprijs bedraagt € 150 en is betaalbaar bij het Registratiekantoor (Marlboroughlaan 4, 9700 Oudenaarde - 02 575 30 30). Voordat u echter dit registratierecht betaalt, raden we aan de volledigheid van uw dossier te laten nazien door onze dienst Burgerlijke Stand.

Afhandeling

De procedure voor een nationaliteitsverklaring duurt ten hoogste 4 maanden. De procureur des konings brengt binnen deze termijn zijn advies uit. Bij een positief advies wordt u als Belg ingeschreven en wordt u uitgenodigd om een nieuwe identiteitskaart af te halen.

Bij een negatief advies kan u uw dossier voorleggen bij de rechtbank van eerste aanleg. Hiervoor contacteert u de dienst Burgerlijke Stand.

Reglement

Wetboek van de Belgische Nationaliteit (WBN art. 12 bis)

Wat meebrengen

Zie hiervoor: Belg worden_documenten.pdf.