Belasting op het verspreiden van reclamedrukwerk

Een huis-aan-huisbedeling van drukwerk met handelskarakter op het grondgebied Geraardsbergen is onderworpen aan een retributie. De belasting is verschuldigd door de fysieke persoon of de rechtspersoon die de opdracht gaf aan de drukker om te drukken.

Wanneer geen aangifte is gedaan, wordt de belasting ten laste gelegd bij de verantwoordelijke uitgever die hoofdelijk aansprakelijk wordt gesteld.

De belasting bedraagt 2,48 euro per 100 verdeelde exemplaren, met een minimumheffing van 25 euro per semester. Elke begonnen schijf van 100 verdeelde exemplaren wordt naar het hogere honderdtal afgerond.

Verspreiding van drukwerken waarvan de bedrukte oppervlakte voor 50% of meer ingenomen wordt door tekst en/of afbeelding zonder handelskarakter is vrijgesteld van belasting.

Ten laatste de dag voor de dag waarop de verspreiding aanvangt, moet de aanvraag bij het gemeentebestuur binnen zijn. Bij het niet aangeven van de bedeling of bij het bedriegen kan de belasting verdubbeld worden.