Elektronische identiteitskaart - Verlies of diefstal

Hoe aanvragen

Als uw identiteitskaart gestolen werd, doet u altijd eerst aangifte bij DOC STOP op het nummer 0800 2123 2123 (24u/24u) en daarna bij de politie.

U kan best na de aangifte een nieuwe kaart aanvragen door een afspraak te maken bij de dienst Burgerzaken. Doet u dit niet, dan zal u thuis een oproepingskaart ontvangen om u binnen de 8 werkdagen persoonlijk aan te melden bij de dienst Burgerzaken om een nieuwe kaart aan te vragen. U kan de nieuwe identiteitskaart na afspraak afhalen, nadat u de pin- en pukcode via de post heeft ontvangen (ongeveer 2 weken na aanvraag van de kaart).

Opgelet: Sinds juni 2018 worden de certificaten niet meer tijdelijk opgeschort gedurende een periode van 7 dagen na uw aangifte van verlies of diefstal. Wanneer u met andere woorden nu een melding doet van diefstal of verlies van uw identiteitskaart, dan wordt uw kaart onmiddellijk geannuleerd en zal u steeds een nieuwe identiteitskaart moeten aanvragen.

Kostprijs

Een identiteitskaart kost € 24.

Betaling cash of via Bancontact bij de aanvraag.