Verzekeringen

De dienst Verzekeringen bemiddelt met de burgers onder andere voor volgende schadegevallen:

  • aanrijdingen waarbij een voertuig van de stad Geraardsbergen betrokken is;
  • schadegevallen¬†waarbij de burger zelf¬†lichamelijke en/of materiële schade oploopt ten gevolge een gebrek aan de infrastructuur van de stad zoals bijvoorbeeld een put in het wegdek, onvoldoende signalisatie, losliggende voetpadtegels, omgewaaide bomen,...
  • schadegeval waarbij de burger zelf schade berokkent aan het patrimonium van de stad, zoals bijvoorbeeld de beschadiging van een verkeersbord, een boompje,...

Van elk schadegeval wordt een ongevalsaangifte opgemaakt en overgemaakt aan onze verzekeraar.