Adoptie ongekend kind

Wanneer u een kind wil adopteren dat u niet op voorhand kent, dan moet u voor de adoptie een beroep doen op een erkende adoptiedienst.

Voorwaarden

 Belgische voorwaarden

 • Minstens 25 jaar zijn.
 • Minstens 15 jaar ouder zijn dan het kind.
 • Het verplichte voorbereidingsprogramma volgen.
 • Geschikt verklaard worden door de familierechtbank.

U kunt als alleenstaande adopteren of als koppel. Om als koppel te kunnen adopteren moet u:

 • gehuwd zijn of
 • wettelijk samenwonen of
 • minstens 3 jaar samenwonen.

Voorwaarden herkomstland

Het land waar het adoptiekind vandaan komt, wil dat het adoptiekind door een geschikt gezin geadopteerd wordt. Ieder land kan dus eigen voorwaarden opleggen, bijkomend aan de Belgische voorwaarden. 

Hoe aanvragen

De procedure om een kind te adopteren bestaat uit een aantal stappen. 

 • De eerste stap is de aanmelding en registratie. U vindt het aanmeldingsformulier op de website van Kind en Gezin.
 • De voorbereiding op adoptie bestaat uit twee delen: een infosessie en de voorbereidingssessies.
  Het VCA (Vlaams Centrum voor Adoptie) bepaalt jaarlijks het instroombeheer. Dit is het aantal kandidaat-adoptieouders dat elk jaar kan starten met de voorbereidingssessie. Tijdens de voorbereidingssessies krijgt u een uitgebreide uitleg over adoptie. 
 • Binnen het jaar na de afronding van de voorbereiding moet u of een advocaat een verzoekschrift indienen bij de griffie van de familierechtbank. Bij het verzoekschrift moeten volgende documenten ingediend worden:
  • attest van voorbereiding;
  • uittreksel uit het strafregister;
  • geboorteakte;
  • huwelijksakte of verklaring van wettelijke samenwoning of bewijs van meer dan 3 jaar samenwonen;
  • bewijs van woonst en nationaliteit.
 • Op basis van dit verzoekschrift wordt een maatschappelijk onderzoek gestart.
 • De familierechter beslist of u geschikt bent om te adopteren. Hij baseert zich hiervoor op het verslag van het maatschappelijk onderzoek.
 • Na uw geschiktheidsvonnis kunt u een bemiddelingsovereenkomst afsluiten met een adoptiedienst of kiezen voor een zelfstandige adoptie.