Gemeenschapswacht

Algemeen

De gemeenschapswachten hebben tot doel de veiligheid en leefbaarheid in Geraardsbergen te verhogen. Dit doen ze door de burgers te informeren, te sensibiliseren en door preventief te werken. Ze vormen de schakel tussen het lokaal bestuur en de bevolking en signaleren problemen waarmee ze te maken krijgen aan de bevoegde diensten of aan de politie.

De gemeenschapswachten zijn zichtbaar aanwezig in het straatbeeld en trachten de mensen wegwijs te maken als ze op zoek zijn naar informatie.
Spreek ze dus gerust aan.

Concrete taken:

  • informatie verstrekken aan burgers en hun doorverwijzen naar de bevoegde diensten;
  • preventief optreden om het veiligheidsgevoel te verhogen;
  • aanspreken van bestuurders met betrekking tot hinderlijk of gevaarlijk parkeergedrag;
  • het melden van problemen inzake veiligheid, milieu en het wegennet aan de bevoegde diensten;
  • toezicht houden bij evenementen georganiseerd door de stad;
  • het vaststellen van inbreuken tegen de gemeentelijke reglementen.