Pensioen - Overlevingspensioen

Het overlevingspensioen biedt de langstlevende de mogelijkheid een pensioen te verkrijgen op basis van de werknemersloopbaan van zijn overleden huwelijkspartner. Zowel mannen als vrouwen kunnen er aanspraak op maken.

Voorwaarden

De huwelijkspartner van een persoon die als werknemer heeft gewerkt kan, na het overlijden van zijn huwelijkspartner, een overlevingspensioen of overgangsuitkering ontvangen afhankelijk van de leeftijd van de langstlevende op het ogenblik van het overlijden van de partner. Er moet aan verschillende voorwaarden worden voldaan om dit voordeel te krijgen.

Het recht op een overlevingspensioen vervalt wanneer u hertrouwt of een beroepsactiviteit uitoefent die niet meer aan de voorwaarden voldoet.

Hoe aanvragen

Ambtenaren

Indien uw echtgeno(o)t(e) overleden is in actieve dienst, dan vraagt u het overlevingspensioen aan via de laatste werkgever in de overheidssector of rechtstreeks via de Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS).

Indien uw echtgeno(o)t(e) al gepensioneerd was en het rustpensioen beheerd werd door de Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS), dan wordt het dossier van het overlevingspensioen op naam van de langstlevende echtgenoot geopend.

Niet-ambtenaren

Indien uw echtgenoot of echtgenote overlijdt en u een overlevingspensioen wil krijgen, moet u een aanvraag indienen bij de dienst Bevolking (loket 1) of bij de bevoegde pensioeninstelling.