Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) van Geraardsbergen is een beleidsplan dat uitstippelt welk ruimtelijk beleid de stad de volgende jaren zal voeren inzake de open ruimte, het woonbeleid, de ruimte voor bedrijven en recreatie, de mobiliteit,...

Het GRS werd goedgekeurd door de Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen op 1 maart 2012. Binnen dit besluit zijn een aantal elementen uitgesloten. Het GRS dient steeds samen met het goedkeuringsbesluit van de Deputatie te worden gelezen.

Het GRS bestaat uit drie delen:

  1. Een informatief gedeelte: inventaris van alles wat er momenteel op stedenbouwkundig vlak in Geraardsbergen bestaat
  2. Een richtinggevend gedeelte: bepalen van de richting die het stadsbestuur wil uitgaan op vlak van ruimtelijke ordening
  3. Een bindend gedeelte: overzicht van alle acties die de stad wil ondernemen om de gewenste ruimtelijke ordening te bekomen