Gewestplan

Om de beschikbare ruimte in onze omgeving goed in te richten, heeft de overheid gewestplannen en plannen van aanleg opgemaakt. Deze plannen leggen bestemmingen vast. Zo bepalen ze bijvoorbeeld waar er woonzones liggen, waar er industrie of landbouw mag komen, welke gebieden voorbehouden zijn voor groen of recreatie,...

De gewestplannen zijn op het einde van de jaren '70 opgemaakt voor het volledige Belgische grondgebied (48 in totaal). De stad Geraardsbergen valt binnen het gewestplan ‘Aalst-Ninove-Geraardsbergen-Zottegem’. Dit gewestplan werd goedgekeurd op 30 mei 1978, maar is nadien ook een aantal keer gewijzigd.

Op dit moment maakt de overheid geen gewestplannen of gewestplanwijzigingen meer. Bestemmingen zijn tegenwoordig vastgelegd in ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's). De bestaande gewestplannen blijven geldig tot ze worden vervangen door een ruimtelijk uitvoeringsplan.

Meer info

Het gewestplan is raadpleegbaar via Geopunt, de centrale toegangspoort tot geografische overheidsinformatie: www.geopunt.be