Wijzigen beroep

Informatie over iemands beroep staat in het rijksregister en wordt daarnaast vermeld in de meeste attesten en certificaten die de gemeente uitreikt. Hoewel het informatiegegeven "beroep" sinds 9 november 2015 geen wettelijk informatiegegeven meer vormt, kan het nog wel door de gemeente bijgewerkt worden op aanvraag van de burger.

De vermelding ‘zonder beroep’ verschijnt automatisch voor iedereen. Als u dit wenst te wijzigen (student, bediende, arbeider, gepensioneerde, enz.), moet u dit melden aan de dienst Bevolking van de gemeente. Voor bepaalde beroepen, in het bijzonder beschermde beroepen (bv. arts, architect, journalist), eist de gemeente dat u bewijsstukken voorlegt. De gemeentemedewerkers hebben het recht om te vragen of u van beroep veranderd bent om de informatie in het rijksregister te kunnen bijwerken.

Voor wie

Iedereen.

Hoe aanvragen

Om aangifte te doen, dient u persoonlijk naar het loket te komen (loket 2 of 3).

Kostprijs

Gratis.