Buurtinformatienetwerk (BIN)

Een buurtinformatienetwerk (BIN) is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen burgers en de lokale politie in een afgelijnd gebied waarbij er, onder leiding van een co├Ârdinator, wederzijds informatie-uitwisseling gebeurt. Dit is gebaseerd op solidariteit en communicatie met als doel samen te zorgen voor veiligheid.

In Geraardsbergen is er een buurtinformatienetwerk voor zelfstandigen actief.

Het BIN-Z telt ondertussen meer dan 120 leden. Naast het veiligheidsaspect wil het BIN-Z ook de sociale cohesie onder de winkeliers versterken. Door jaarlijks enkele ontmoetingen te organiseren; Op die sociale babbels wordt ook gezorgd voor entertainment, gericht op het zelfstandig zijn.