Buurtinformatienetwerk (BIN)

Een buurtinformatienetwerk (BIN) is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen burgers en de lokale politie in een afgelijnd gebied waarbij er, onder leiding van een coördinator, wederzijds informatie-uitwisseling gebeurt. Dit is gebaseerd op solidariteit en communicatie met als doel samen te zorgen voor veiligheid.

In Geraardsbergen is één buurtinformatienetwerk en één BIN-Z actief: BIN Den Achterhoek (Buizemontstraat en omliggende straten) en BIN-Z (Buurtinformatienetwerk voor Zelfstandigen, Centrum).

Het BIN-Z telt ondertussen meer dan 100 leden. Naast het veiligheidsaspect wil het BIN-Z ook de sociale cohesie onder de winkeliers versterken jaarlijks enkele ontmoetingen te organiseren. Op die sociale babbels wordt ook gezorgd voor entertainment, gericht op het zelfstandig zijn.

Iedere buurtbewoner kan een aanvraag indien om een BIN op te zichten, maar moet zich uiteraard gesteund zien door het overgrote deel van de inwoners van die buurt. Tevens moet er ook een reden zijn waarom de nood gevoeld wordt om dit op te richten. Vaak is een recente golf van inbraken de aanleiding, of een problematiek die verder gaat dan het opmerken van een verdachte figuur...