Tewerkstelling in toepassing van artikel 60 §7

Wanneer een persoon het bewijs moet leveren van een periode van tewerkstelling om het volledige voordeel van bepaalde sociale uitkeringen te bekomen, kan het OCMW alle maatregelen nemen om hem een job te bezorgen. In voorkomend geval kan het OCMW zelf voor een bepaalde periode als werkgever optreden.

Via deze vorm van tewerkstelling worden er een aantal basisvaardigheden bijgebracht en probeert men de cliënt te integreren in het normale arbeidscircuit.