Tenlasteneming visum kort verblijf

Maak een afspraak

Tenlasteneming/bijlage3bis

Iemand die voor een kort verblijf van maximaal drie maand naar België wil komen, moet bewijzen dat hij voldoende bestaansmiddelen heeft. In de praktijk wordt veelal verwacht dat hij of zij een attest van tenlasteneming vanwege een kredietwaardig persoon kan voorleggen.

Iedereen, Belg of niet-Belg, die voor onbepaalde duur in België mag verblijven en die kredietwaardig is, kan iemand ten laste nemen tijdens de duur van een kort verblijf. Deze persoon is de garant. Dit vraagt u aan door middel van een verbintenis tot tenlasteneming (bijlage 3 bis).

Voor wie

Visumplichtige vreemdelingen die het visum aanvragen in een Belgische ambassade of consulaat

Indien een persoon zich garant wil stellen voor een vreemdeling, biedt hij zich aan bij de gemeente waar hij ingeschreven is om een formulier van verbintenis tot tenlasteneming (bijlage 3 bis) te verkrijgen.

Indien de voorwaarden vervuld zijn, legaliseert en dateert de ambtenaar het formulier en wordt het origineel teruggegeven aan de garant. De garant stuurt dit origineel naar de visumaanvrager, samen met de bewijzen van identiteit en voldoende bestaansmiddelen.

De gelegaliseerde tenlasteneming is 6 maanden geldig na datum van legalisatie.

Niet-visumplichtige vreemdelingen en visumplichtige vreemdelingen die het visum aanvragen in een niet-Belgische ambassade of consulaat

Indien de visumaanvraag ingediend wordt in een niet-Belgische Ambassade, wordt het attest eerst naar de dienst Vreemdelingenzaken in Brussel gestuurd voor goedkeuring van de inkomsten van de garant. Deze aanvraag duurt 2 à 3 weken. In dit geval moet het bewijs van inkomsten meegebracht worden naar de gemeente.

Nadat DVZ de verbintenis tot tenlasteneming heeft teruggestuurd naar het stadsbestuur, nodigt die laatste de garant uit om ze bij het stadsbestuur te komen afhalen.

De betrokken vreemdeling maakt vervolgens de door DVZ aanvaarde tenlasteneming over aan het consulaat dat bevoegd is voor het onderzoek van zijn visumaanvraag.

De gelegaliseerde tenlasteneming is 6 maanden geldig na datum van legalisatie.