Project ouderparticipatie

Een actieve ouderparticipatie in de school is een meerwaarde voor leerlingen, ouders, het schoolteam en de volledige samenleving.

De betrokkenheid van ouders bij het onderwijs is een belangrijke hefboom voor de leer- en ontwikkelingskansen van kinderen.

Omdat een actieve participatie van ouders in de school vooral voor de meest kwetsbare gezinnen een aanzienlijke meerwaarde biedt, wil het lokaal bestuur de scholen financieel ondersteunen die op dat vlak specifieke acties voeren.

Voor wie

Scholen uit Geraardsbergen kunnen tijdens de projectoproep een voorstel indienen. De projecten worden door een jury beoordeeld.

Meer info

Heb je vragen over het subsidieproject ouderparticipatie?

Neem contact op met het Huis van het Kind:

054 43 20 43

Leslie.libaers@geraardsbergen.be of huisvanhetkind@geraardsbergen.be