Zorgzame buurten in Geraardsbergen

Het lokaal bestuur van Geraardsbergen wil de komende jaren de meest oostelijke deelgemeenten van de stad – Grimminge, Nieuwenhove, Waarbeke en Zandbergen -ontwikkelen als zorgzame buurt.

Doel is om in deze landelijke en wat meer afgelegen dorpen opnieuw meer verbondenheid en contact tussen inwoners te creëren en een natuurlijk zorgecosysteem van kleine, helpende handen te doen ontstaan. Het lokaal bestuur kan daarbij rekenen op de financiële steun van de Vlaamse overheid.

Subsidie

Het lokaal bestuur van Geraardsbergen werd begin 2022 geselecteerd als deelnemer aan de “zorgzame buurten” projectoproep van de Vlaamse overheid. Het krijgt een subsidie van 90.000 euro om de vier deelgemeenten van Geraardsbergen Oost te ontwikkelen als zorgzame buurt. Zelf voorziet het lokaal bestuur eenzelfde bedrag voor dit project.

Geraardsbergen Oost als zorgzame buurt

Grimminge, Nieuwenhove, Waarbeke en Zandbergen maken samen deel uit van Geraardsbergen Oost. Voor wie rust, natuur en stilte zoekt, hebben deze dorpen heel wat te bieden. Keerzijde van de medaille is dat ze minder centraal gelegen en minder vlot bereikbaar zijn.

Hoewel Geraardsbergen-Oost waardevolle dorpskernen met actieve dorpsraden en verschillende socioculturele en sportieve verenigingen telt, mist het een aantal basisvoorzieningen zoals horeca en winkels. Bovendien gaat – net zoals elders - het verenigingsleven in zijn klassieke vorm achteruit. Er zijn minder momenten en plaatsen om elkaar informeel te ontmoeten, wat maakt dat inwoners elkaar minder goed kennen.

Dit gecombineerd met het feit dat Geraardsbergen-Oost een iets oudere bevolking telt, dreigen inwoners, en zeker de meest kwetsbaren, uitgesloten en geïsoleerd te raken.

Kristin Vangeyte, schepen van Samenleving: “Overal ten lande zie je hetzelfde fenomeen: mensen praten minder met elkaar, komen minder met elkaar in contact en zorgen minder voor elkaar. In landelijke, uitgestrekte gebieden zoals Geraardsbergen Oost wordt dit fenomeen nog versterkt. Met de zorgzame buurt willen we dit tegengaan. We geven de nodige zetjes zodat bewoners opnieuw met elkaar connecteren en voor elkaar zorgen. Dat mogen kleine dingen zijn: eens binnenspringen bij de buurvrouw, boodschappen voor iemand doen, samen babbelen op een buurtbankje…”

De zorgzame buurt in detail

Als eerste stap wordt een wijkregisseur aangesteld. Die brengt de verschillende wijken in kaart, detecteert de noden en betrekt bestaande partners en hulpverleners: eerstelijnszone Dender Zuid, Waerbeke vzw, scholen, dorpsraden, Minder Mobielen Centrale, vrijwilligersorganisatie Samana …

De wijkregisseur zorgt er ook voor dat bewoners hun weg vinden in het bestaande aanbod van burgerparticipatie (bv. burgerbudget) en fungeert als aanspreekpunt.