Projectsubsidies

De projectsubsidie wil vernieuwende cultureel of erfgoedevenementen stimuleren.

Voor wie

Verenigingen/organisaties, aangesloten of niet aangesloten bij de Cultuurraad (nieuw!), kunnen een projectsubsidieaanvraag indienen voor vernieuwende cultureel of erfgoedevenementen.

Voorwaarden

Zie reglement.

Hoe aanvragen

Het aanvraagformulier, volledig ingevuld, uiterlijk 30 dagen vóór aanvang van het project, indienen bij de Cultuurdienst, Stadhuis, Markt z/n, 9500 Geraardsbergen (via Toeristisch Infokantoor Visit Geraardsbergen) – cultuur@geraardsbergen.be.

Afhandeling

Na de beoordeling van de aanvraag door de Cultuurdienst, de goedkeuring door de Raad van Bestuur van de Cultuurraad en het college van burgemeester en schepenen, wordt een voorschot van 40 % op de vastgestelde subsidiebedragen (zie reglement) uitbetaald door de dienst Financiën. Het saldo wordt uitbetaald na ontvangst en beoordeling van het financieel verslag (inkomsten/uitgaven) met bewijsstukken (kopieën van facturen/ onkostennota’s), goedgekeurd door achtereenvolgens de Raad van Bestuur van de Cultuurraad en het college van burgemeester en schepenen.