Reisdocument niet-Belg

Vreemdelingen kunnen, onder bepaalde voorwaarden, een bijzonder reisdocument aanvragen bij de Belgische overheid, omdat zij geen nationaal reispaspoort kunnen krijgen.

Bijzonder reisdocument voor erkende vluchtelingen (blauw boekje) en staatlozen (grijs boekje): onmiddellijke aanvraag bij de stad.

Bijzonder reisdocument voor subsidiair beschermden, niet-begeleide minderjarigen, vluchtelingen erkend door een ander land en nog andere statuten (rood boekje): moeten eerst een schriftelijk akkoord hebben van de FOD Buitenlandse Zaken. Vraag info over deze procedure bij de dienst Vreemdelingen.

Hoe aanvragen

U moet een afspraak maken en persoonlijk langskomen bij de dienst Vreemdelingen.

Kostprijs

Normale procedure - leveringstermijn 7 werkdagen

  Geldigheidsduur Prijs dringende procedure
superdringende procedure
0 t.e.m. 17j 2 jaar 41 EUR 220 EUR 280 EUR
vanaf 18 j 2 jaar 90 EUR 270 EUR 330 EUR

Wat meebrengen

  • Een recente pasfoto die voldoet aan de ICAO-normen
  • Uw verblijfskaart
  • Het schriftelijk akkoord van de FOD Buitenlandse Zaken (voor bep. categorieën)
  • Bij diefstal, het proces-verbaal afgeleverd door de politie