Renovatie handelspanden kernwinkelgebied

Wat?

Vlaanderen wil lokale besturen laten kennismaken met de voordelen van gevelverfraaiing en verduurzaming van handelspanden om klimaatbestendige en attractieve handelskernen te creëren. Hiervoor voorziet Vlaanderen in een cofinanciering van gemeentelijke subsidiereglementen. 

Het lokaal bestuur Geraardsbergen kreeg een cofinanciering toegewezen en dit voor het gemeentelijk reglement voor de verduurzaming van handelspanden in het kernwinkelgebied op verschillende facetten:

 1. gevelverfraaiing
 2. vergroening van het pand
 3. zuinig energieverbruik
 4. een geoptimaliseerde indeling, zoals het vergroten, verkleinen of opdelen van het pand
 5. een verweving met andere functies

Concreet kunnen eigenaars of huurders van een handelspand gelegen in het kernwinkelgebied een aanvraag indienen tot het verkrijgen van een subsidie voor de renovatie van het pand. 

Doelstelling

De toelage heeft als doelstelling de stedelijke aantrekkingskracht te verhogen en de uitstraling, kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van handelspanden en het openbaar domein te verbeteren. De toelage wordt enkel uitbetaald indien het een duurzame handelszaak betreft die de uitstraling en de kwaliteit van het straatbeeld opwaardeert en de ruimtelijke kwaliteit van het handelsapparaat verhoogt.

Gebiedsomschrijving

Het gaat om panden gelegen in het kernwinkelgebied van Geraardsbergen:

Markt (niet achter de kerk), Brugstraat, Grotestraat, Adamstraat, Lessensestraat (van aan de Grotestraat tot aan het Stationsplein), Oudenaardsestraat (van over de brug tot aan de Grotestraat), Sasweg Stationsplein, Begijnhofkaai en Kaai.

Subsidiebedrag

Per aanvraag komen maximaal 20.000 euro (exclusief BTW) kosten in aanmerking voor de berekening van de subsidie. 

De subsidie bestaat uit een tussenkomst van 50% van het factuurbedrag met een maximum van 10.000 euro (exclusief BTW). 

BTW komt dus niet in aanmerking voor de subsidie.

Beperkingen

 • De subsidie kan slechts éénmaal aangevraagd worden per pand en per aanvrager.
 • Wanneer sprake is van samenvoeging van panden, worden de samen te voegen panden gezien als één dossier.
 • De subsidie is niet cumuleerbaar met andere steunmaatregelen.
 • volgende invullingen of functies komen niet in aanmerking voor subsidie: overheidsdiensten, autonome gemeentebedrijven, stedelijke vzw’s of dochterondernemingen, openbare of private stichtingen
  goktenten, lunaparken, club-vzw’s, shisha-bars, seksinrichtingen waarin pornografische vertoningen plaatsvinden
  opslag-, personeelsruimte, ed.
 • niet alle werken komen in aanmerking. Een overzicht kan je terugvinden in het reglement onderaan deze pagina.
 • kastickets en bestelbonnen en eigen uitgevoerde werken komen niet in aanmerking voor uitbetaling van de subsidie.
 • De werken mogen nog niet zijn aangevat alvorens een goedkeuring voor subsidie te hebben gekregen van het college van burgemeester en schepenen.

Aanvraag indienen

 • Het ingevulde aanvraagformulier kan tegen afgiftebewijs worden bezorgd aan dienst economie of kan via online formulier worden aangevraagd.
 • De dossiers worden behandeld a rato van indiening en tot uitputting van het krediet.
 • Binnen de maand na indiening ontvang je een bevestiging of jouw dossier ontvankelijk is.
 • Binnen de 3 maanden na ontvankelijkverklaring ontvang je een beslissing van het college van burgemeester en schepenen.

Aanvraag tot uitbetaling of verlenging project

Je krijgt één jaar de tijd na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen om de werken uit te voeren. Na maximaal één jaar dien je een aanvraag in tot uitbetaling van de subsidie of een aanvraag tot verlening. Een verlenging kan eenmalig voor 6 maanden toegekend worden.

Het ingevulde aanvraagformulier tot uitbetaling van de subsidie kan tegen afgiftebewijs worden bezorgd aan dienst economie of kan via online formulier worden aangevraagd.