Retributie

Wat is een retributie

Een retributie is een billijke som die de gemeente vraagt voor een dienst waar een persoon of firma zelf heeft om verzocht. Het bedrag van een retributie staat rechtstreeks in verband met de kosten van de geleverde prestatie. Het is met andere woorden een som die het stadsbestuur vraagt als tegenprestatie voor een dienstverstrekking die werd aangevraagd.

Bij niet-betaling kan deze retributie burgerrechterlijk worden ingevorderd. 

Het overzicht kan je hier raadplegen.