Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen (RSVZ)

Gezien de COVID-19 pandemie is de dienstverlening mogelijk aangepast. U informeert zich best vooraf bij de betreffende organisatie.

De RSVZ staat in voor het beheer van de sociale zekerheid van de zelfstandigen:

  • controleren van de verzekerings- en bijdrageplicht van zelfstandigen en vennootschappen
  • toekennen van rechten ( pensioen, gezinsbijslag, ziekte, faillissement)
  • berekening van de pensioenen van zelfstandigen

Hoe aanvragen

De dienst houdt maandelijks een zitdag in het sociaal huis:

  • elke eerste vrijdag van de maand tussen 9 en 10 uur
  • een afspraak maken is niet nodig

Meer info

Met vragen omtrent uw pensioen kan u bellen naar het gratis nummer 1765.

Met uw elektronische identiteitskaart en een kaartlezer kan u inloggen op mypension.be

www.rsvz.be/nl