Road of Change

Jeugdopbouwwerker Samuel (Uit De Marge) en twee van zijn jongeren, Demir en Ferre, werden eind 2018 geselecteerd voor de tweede editie van Road of Change, een ervaringsgericht leertraject rond asiel en migratie. Het project is een samenwerking tussen Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Uit De Marge vzw en StreetwiZe • Mobile School. 

Eind november ging de groep van start tijdens een kennismakingsweekend in Antwerpen en in januari bezochten ze vluchtelingenkampen in Calais en Duinkerke. 

Tijdens de krokusvakantie trokken de vijftien jongeren samen met hun begeleiders dan op reis langs de grenzen van Europa. Onderweg maakten ze kennis met vluchtelingen, burgerbewegingen, politici en andere organisaties en luisterden ze naar hun verhalen. Ze ervaarden hoe de situatie voor mensen op de vlucht echt is en ontdekten wat de uitdagingen zijn voor het asiel- en migratiebeleid.

Met de reis achter de rug zullen ze nu hun verhalen en ervaringen delen en denken ze na over hoe de rechten van mensen op de vlucht beter gegarandeerd kunnen worden. Deze aanbevelingen zullen ze doorgeven aan het beleid en het informeren over wat zij hebben gezien en waar het volgens hen anders kan.

Op de foto Ferre, Demir en jeugdopbouwwerker Samuel in Sarajevo.

© Michiel Crijns

Lees meer op de website Uit De Marge.

page-theme-list-overview-title