RUP 'OCMW/AC-site'

In het RUP 'OCMW/AC-site' zijn 2 deelgebieden opgenomen, nl. de OCMW-site en de AC-site.

De AC-site wordt begrensd door de Weverijstraat, de Denderstraat, de Zakkaai en de Sint-Annastraat. In het kader van de integratie van het OCMW in de stad, zullen beide administratieve diensten geclusterd worden op de AC-site. Deze site is momenteel gelegen in een (verouderd) BPA waarvan de huidige voorschriften te beperkend werken. Met het RUP zal het BPA worden herzien en geactualiseerd naar de huidige noden, met hierin plaats voor de integratie van het OCMW en voldoende parkeergelegenheid.

De OCMW-site omvat het terrein waar zich momenteel het Centrum Welzijn, de huidige bibliotheek en het wijkcentrum De Poort bevinden. Het RUP verruimt hier de bestemmingsmogelijkheden en laat toe om een nieuwe stedelijke ontwikkeling te realiseren.