RUP OCMW/AC-site

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) omvat twee afgebakende zones, zoals aangeduid op het grafisch plan.

Enerzijds betreft dit de AC-site dat wordt omsloten door de Zakkaai, Denderstraat, Weverijstraat en de Sint-Annastraat.

Anderzijds behelst het de OCMW-site, gelegen tussen de hoek van de Kattestraat/Meersstraat en de hoek Meersstraat/Gasthuisstraat.

Met het RUP wil het Lokaal Bestuur Geraardsbergen de volgende hoofddoelstellingen verwezenlijken:

  • Het versterken van de gemeenschapsvoorzieningen op de AC-site, waarbij de bibliotheek en het OCMW naar deze locatie worden verplaatst. De parkeercapaciteit dient hierdoor bijkomend verhoogd te worden met voldoende aandacht voor groene inkleding van het binnengebied. Daarnaast blijft ook de woonfunctie behouden en aan de Zakkaai zelfs versterkt, zodoende de link van de stad met de Dender op te waarderen.
  • Het omvormen van de OCMW-site met de huidige bibliotheek tot een duurzame woonomgeving met een groen karakter waarbij de nabijheid van de stationsomgeving als troef kan worden uitgespeeld.