RUP 'Paarse vlekjes'

Op het gewestplan zijn een aantal kleine zones in Geraardsbergen ingekleurd als ‘zone voor ambachtelijke bedrijvigheid of kmo’. Via het RUP ‘Paarse Vlekjes’ werden een aantal van die ‘paarse vlekjes’, waar de bedrijfsactiviteiten inmiddels werden stopgezet en waar de huidige bestemming aldus achterhaald is, herbestemd.

In het RUP ‘Paarse Vlekjes’ zijn volgende deelplannen opgenomen:

  • B1: Ophasselt, hoek Brambroek-Gapenberg
  • B2: Ophasselt thv. Tempelstraat 11
  • B9: Idegem, Ninoofsestraat 39-41
  • B10: Idegem thv. binnengebied Neerstraat
  • B12: Zandbergen thv. Zandbergenplein
  • B16: Onkerzele, Voldersstraat 34 (voormalige brouwerij)
  • B26: Viane thv. Edingseweg (oude molen)