RUP 'Reepstraat' (vernietigd door de Raad van State)

Het RUP ‘Reepstraat’ wordt begrensd door de Oudenaardsestraat, de westelijke grens van de Molenbeek (aan de achtertuinen van de huizen ten oosten van de Reepstraat), de rooilijn van de Reepstraat en de westelijke grens van de spoorwegbundel. Met dit RUP wil de stad 2 grote doelstellingen verwezenlijken:

  • Het omvormen van de site tot een duurzame woonomgeving met een groen karakter waarbij de doorwaadbaarheid van het landschap een belangrijke rol kan spelen.
  • Het counteren van de waterproblematiek: het voorzien van groene overstroombare ruimte, op de zuidelijke kop verplicht een gebouw ‘op pootjes’ of met een overstroombaar gelijkvloers niveau voorzien,…

Het grafisch plan voorziet een langgerekte woonzone langsheen de spoorwegbundel. Op de koppen van de site (zijde Oudenaardsestraat en zijde Reepstraat) worden ook gemengde stedelijke functies toegelaten die verenigbaar zijn met het wonen. Het RUP voorziet ook dat een ruime strook langsheen de Molenbeek van bebouwing zal worden gevrijwaard en moet worden ingericht als een overstroombare groene zone.

Er worden in het RUP een typologie en bebouwing met hogere volumes dan gangbaar voorgesteld. Dergelijke hogere volumes laten toe om de footprint van de bebouwing te beperken in functie van de waterhuishouding en zullen ook de structuur van de spoorwegbundel accentueren.

UPDATE: dit RUP werd bij arrest van 16 maart 2021 door de Raad van State vernietigd.