RUP 'Zonevreemde bedrijven'

Het RUP ‘Zonevreemde bedrijven’ biedt aan 3 bedrijven rechtszekerheid om hun activiteiten te kunnen verderzetten. Deze bedrijven, die zich momenteel of bij uitbreiding niet in een daartoe bestemde zone bevinden en daardoor in hun bestaanszekerheid of toekomstmogelijkheden zouden worden bedreigd, krijgen nu een planologische oplossing. Waar mogelijk hebben ze dankzij het RUP ook (beperkte) mogelijkheden gekregen om te breiden.

In het RUP werden 10 deelplannen opgenomen maar bij arrest van 1 juni 2021 van de Raad van State werden de deelplannen 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 9 vernietigd.