RUP 'Zonevreemde bedrijven'

Het RUP ‘Zonevreemde bedrijven’ biedt aan 10 bedrijven rechtszekerheid om hun activiteiten te kunnen verderzetten. Deze bedrijven, die zich momenteel of bij uitbreiding niet in een daartoe bestemde zone bevinden en daardoor in hun bestaanszekerheid of toekomstmogelijkheden zouden worden bedreigd, krijgen nu een planologische oplossing. Waar mogelijk hebben ze dankzij het RUP ook (beperkte) mogelijkheden gekregen om te breiden.