RUP 'Zonevreemde woningen'

De stad Geraardsbergen heeft een RUP opgemaakt voor zonevreemde woningen. Met dit RUP kunnen de eigenaars van zonevreemde woningen aansluitend bij een woongebied of gelegen in een groene cluster, genieten van bijkomende bouw- en verbouwmogelijkheden. Ook worden de mogelijkheden om nevenactiviteiten uit te oefenen in deze woningen verruimd.