3. Samen tegen eenzaamheid

Eenzaamheid komt vaker voor dan je denkt. Het is een gevoel dat bij veel mensen in meer of mindere mate voorkomt. Door hier als lokaal bestuur maar ook als buur, familielid of vriend oog voor te hebben kunnen we er samen iets aan doen.

Wat eenzaamheid is kan je hier lezen. 

Wil je meer weten over het thema? Dan kan het online werkboek Oog voor Eenzaamheid doornemen of de online training van Humanitas overlopen. 

Signalen herkennen

Hoe kan je eenzaamheid herkennen? Dat is niet zo eenvoudig. De signalen die hieronder beschreven staan kunnen wijzen op eenzaamheid, maar kunnen ook wijzen op een ander (medisch) probleem. 

Belangrijk is om ze bespreekbaar te maken.

Signalen

Lichamelijke signalen: verslechterde zelfzorg, vermoeidheid, hoofdpijn, spierspanning, gebrek aan eetlust.

Psychische signalen: negatief zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen, gevoelens van zinloosheid en uitzichtloosheid, gevoelens van verlatenheid, teleurstelling, verdriet, boosheid, verlies van vertrouwen in andere mensen.

Sociale signalen: weinig sociale contacten, missen van sociale steun

Gedragsmatige signalen: gebrek aan sociale vaardigheden, mensen op afstand houden, claimgedrag, op zichzelf gericht zijn, overmatig gebruik of verslaving

Levensgebeurtenissen: overlijden van een naaste, scheiding, ziekte of beperking (van iemand zelf of een naaste), verhuizing, migratie of veranderde woonomgeving, verlies van baan, financiële problemen.

Bron: https://www.eentegeneenzaamheid.nl/dit-kun-jij-doen/hoe-kan-ik-eenzaamheid-herkennen/

Praten over eenzaamheid

Praten over eenzaamheid is niet vanzelfsprekend want het blijft een taboe. Het kan confronterend zijn om daar direct naar te vragen. Neem je tijd om actief te luisteren, pas dan zal de eenzaamheid een plek krijgen binnen het gesprek. Het is niet nodig om direct te problematiseren, iedereen is wel eens eenzaam. 

Als je eenzaamheid bespreekbaar wilt maken, zijn er manieren om het gesprek makkelijker te laten verlopen:

  • Houding: ‘Wees een OEN' (open, eerlijk en nieuwsgierig)
  • Technieken: 
    • LSD (Luisteren, Samenvatten en Doorvragen)
    • OMA (Oplossingen, Meningen en Adviezen)
    • NIVEA (Niet Invullen Voor Een Ander) 

Er bestaan heel wat websites waar je informatie vindt over 'praten over eenzaamheid':

page-theme-list-overview-title