Speelstraten

Verover je straat!

In een speelstraat wordt de volledige breedte van de straat voorbehouden voor het spelen. Voetgangers, spelende kinderen en volwassenen krijgen dan de voorrang op de andere weggebruikers.

Tijdens de 'speeltijd' hebben alleen fietsers en auto's van de bewoners toegang tot deze straat. De auto's mogen enkel stapvoets rijden.

Er zijn speciale hekkens om de speelstraten af te sluiten. Deze hekkens zijn voorzien van verkeersborden met de vermelding 'speelstraat' en de speeluren.

Straten in Geraardsbergen kunnen zelf een aanvraag doen om tot speelstraat omgetoverd te worden in alle vakantieweken.

Een kandidaat-speelstraat moet aan de volgende vereisten voldoen:

a. In de straat geldt een maximumsnelheid van 50km/uur.
b. De straat ligt in een wijk met vooral een woonkarakter.
c. De straat heeft geen of geen belangrijk doorgaand verkeer.
d. De omringende straten blijven bereikbaar bij het afsluiten van de speelstraat.
e. Minstens drie bewoners stellen zich verantwoordelijk voor de speelstraat.
f. Minstens 67% van de bewoners gaat akkoord met de inrichting

Wil je jouw straat kandidaat stellen om speelstraat te worden? klik op deze link. Je kiest bij type inname voor speelstraat.