Sporthal De Veldmuis

Locatie

Fel. Cauwelstraat 39 - tel. 054 41 41 49

 Informatie

  • Polyurethaan vloer
  • 1 grote zaal 27m op 44m
  • Beoefende sporten: o.a. minivoetbal, volleybal, badminton, curvebowl, basketbal, dans
  • 6 kleedkamers

Hoe aanvragen

Reservatie bij de Sportdienst, 054 43 51 43.

Kostprijs

Scholen, clubs aangesloten bij de sportraad voor jeugdopleiding

1/3 = € 4

2/3 = € 6

3/3 = € 9

Clubs aangesloten bij een erkende adviesraad

1/3 = € 6

2/3 = € 9

3/3 = € 12,50

Gelegenheidsgebruikers

1/3 = € 10

2/3 = € 15

3/3 = € 20

Afhuren van de cafetaria (ganse dag)

€ 60