Starten met ondernemen

Startersondersteuning "Ik start in Geraardsbergen"

Het stadsbestuur wil de slaagkansen van startende ondernemers verhogen en de zelfstandige economische activiteit in de stad stimuleren. Met de financiële en begeleidende steunmaatregelen uit het reglement startersondersteuning, krijgt de starter een duwtje in de rug om van zijn onderneming een succesverhaal te maken.

Het ‘reglement startersondersteuning’ omschrijft de voorwaarden tot het toekennen van de toelage en geeft de wederzijdse rechten en plichten van de betrokken partijen weer.

Mogelijke ondersteuning:

 1. Terugbetaling van de kost verbonden aan de inschrijving in de kruispuntbank van ondernemingen.
 2. Erkenning als ambassadeur voor “Starter in Geraardsbergen” waardoor men aanspraak maakt op gratis attributen ter promotie van Geraardsbergen Startersstad.
 3. Bekendmaking van de starter via communicatiekanalen van het Lokaal Bestuur zoals een artikel in het stadsmagazine (gratis) en een advertentie op de ledschermen (instapkost 50 euro) in het centrum.
 4. Aanbod tot deelname aan het “starterscafé” – periodieke info- en netwerkmomenten voor de starters.
 5. Opname in de kandidatenlijst die in aanmerking wordt genomen voor de toekenning van de jaarlijkse prijs van € 1000 voor de “starter van het jaar”.
 6. Aanbod van een eerste professioneel advies betreffende de opstart van de concrete zelfstandige economische activiteit.
 7. Terugbetaling voor de starter in hoofdberoep van coaching, voor ondernemingsdoeleinden met de volgende begrenzingen:
 • één per jaar met maximum van twee jaar
 • maximum 50 % van de reële kost na terugbetaling door de KMO-portefeuille
 • geen terugbetaling BTW
 • maximum € 150

De aanvragen voor ondersteuning kan je onderaan terugvinden. Voor ondersteuning 1 tem 4 vul je het eenvoudig formulier in. Voor eveneens de ondersteuning 5 tem 7 te bekomen wordt bij aanvraag bijkomend een ondernemersplan verwacht dan vul je de aanvraag ondersteuning 1 tem 7 in.

Starterscafé

De stad organiseert een aantal keren per jaar een starterscafé. Iedereen met zin voor ondernemen is welkom, evenals de pas gestarte ondernemers. De invullingen van deze cafés bestaan enerzijds uit een infomoment en anderzijds een netwerkmoment. Actuele onderwerpen worden besproken en helpen de (toekomstige) starter vooruit in het zoeken naar de juiste weg voor zijn of haar onderneming. Schrijf u in en kom gerust langs voor een kort gesprek met deskundigen.

De data van de starterscafés worden gecommuniceerd via de infokanalen van de stad.

Starterscomité

Een comité van ervaren ondernemers en experten in het vakgebied begeleiden de Geraardsbergse starter. Ze lezen het ondernemersplan na en consulteren de starter met raad en daad voor een vloeiende start van hun bedrijf. Daarnaast doen ze ook aanbevelingen naar het beleid van de stad om het startparcours van de beginnende ondernemer eenvoudiger te maken.