Starten als zelfstandige

Starterscontract

Het stadsbestuur wil de slaagkansen van startende ondernemers verhogen en de zelfstandige economische activiteit in de stad stimuleren. Met de financiële en begeleidende steunmaatregelen uit het starterscontract krijgt de starter een duwtje in de rug om van zijn onderneming een succesverhaal te maken.

Het ‘reglement starterscontract’ omschrijft de voorwaarden tot het toekennen van de toelage en geeft de wederzijdse rechten en plichten van de betrokken partijen weer.

Starterscafé

De stad organiseert een aantal keren per jaar een starterscafé. Iedereen met zin voor ondernemen is welkom, evenals de pas gestarte ondernemers. De invullingen van deze cafés bestaan enerzijds uit een infomoment en anderzijds een netwerkmoment. Actuele onderwerpen worden besproken en helpen de (toekomstige) starter vooruit in het zoeken naar de juiste weg voor zijn of haar onderneming. Schrijf u in en kom gerust langs voor een kort gesprek met deskundigen.

De data van de starterscafés worden gecommuniceerd via de infokanalen van de stad.

Starterscomité

Een comité van ervaren ondernemers en experten in het vakgebied begeleiden de Geraardsbergse starter. Ze lezen het businessplan na en consulteren de starter met raad en daad voor een vloeiende start van hun bedrijf. Daarnaast doen ze ook aanbevelingen naar het beleid van de stad om het startparcours van de beginnende ondernemer eenvoudiger te maken.