Subsidie vrijetijdsparticipatie welzijnsorganisaties

Een subsidie die kan worden aangevraagd door welzijnsorganisaties met een vestiging in Geraardsbergen en die werken voor en/of met mensen met beperkte financiële middelen. 

Voor wie

  • Personen met recht op verhoogde tegemoetkoming ziekteverzekering (attest mutualiteit).
  • Personen/gezinnen in budgetbeheer bij een erkende dienst voor schuldbemiddeling of in collectieve schuldbemiddeling (attest schuldbemiddelaar).
  • Personen met een leefloon of equivalent leefloon (attest sociale dienst).

Voorwaarden

  • Deelname aan vrijetijdsactiviteiten in groep (cultuur, sport en jeugd).
  • Niet voor tussenkomst in verblijfskosten (huur van vakantiewoningen of verblijfsaccommodaties).
  • Geen individuele aanvragen.

Hoe aanvragen

Gebeurt met het formulier 'Aanvraag vrijetijdsparticipatie welzijnsorganisaties', dat volledig ingevuld en ondertekend bezorgd wordt aan de cultuurdienst, stadhuis, Markt z/n, 9500 Geraardsbergen (via toeristisch infokantoor Visit Geraardsbergen)- cultuur@geraardsbergen.be

Afhandeling

De cultuurdienst onderzoekt de aanvraag en formuleert een advies aan het college van burgemeester en schepenen.

Na de activiteit bezorgt de aanvrager een financieel verslag aan de cultuurdienst, stadhuis, Markt z/n te 9500 Geraardsbergen (via toeristisch infokantoor Visit Geraardsbergen). De aanvrager gebruikt daartoe de onkostennota als bijlage bij het reglement en voegt hierbij een kopie van de bewijsstukken (facturen en/of onkostennota's).

Na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen wordt aan de dienst Financiën de opdracht tot uitbetaling van de subsidie gegeven.