Subsidie aan landbouwers voor groenbemesters, grondontleding en mestontleding

Groenbemesters zorgen ervoor dat er minder erosie is op de landbouwgronden en dat de nutriënten minder uitlogen. Door bij de bemesting gebruik te maken van grond- en mestontledingen, kan de landbouwer zich op objectieve gegevens baseren en vermijden dat er teveel meststoffen gebruikt worden.