Tijdelijke reclame

Voor het plaatsen van tijdelijke reclameborden of spandoeken op of over het openbaar domein, heeft u een vergunning nodig van de burgemeester.

Hoe aanvragen

Een vergunning kan u schriftelijk aanvragen met vermelding van volgende zaken:

  • aanvrager;
  • datum en tijdstip;
  • locatie;
  • evenement.

Reglement

Algemeen politiereglement, artikel 53.