Titel 'Koninklijk', aanvraag door vereniging

Een vereniging die 50 jaar bestaat, kan aan het Koninklijk Paleis de titel 'Koninklijk' aanvragen.

Voor wie

Vereniging

Voorwaarden

50 jaar bestaan

hiervan bewijzen leveren 

Hoe aanvragen

Aanvraag richten aan het Koninklijk Paleis op papier met hoofding van de vereniging, met vermelding van naam, voornaam en privéadres van de voorzitter.

Voorzitter ondertekent de aanvraag.

Bij de brief voeg je volgende gegevens/documenten toe:

-kopie statuten

-doelstellingen

-bewijs van stichtingsdatum

-adres van de vereniging

-voornamen, namen en adressen van alle leden van het dagelijks bestuur

-activiteitenverslag van de afgelopen vijf jaar

-toekomstige projecten

-publicaties van de afgelopen vijf jaar

-financiële situatie met o.a. de jaarlijkse rekeningen van de afgelopen vijf jaar

-huidig effectieve ledenaantal en sympathisanten

-federaties of organismen waarvan de groepering deel uitmaakt of waarbij de vereniging eventueel aangesloten is, met vermelding van naam, voornaam van de voorzitter van die organisatie

-adres en telefoonnummer van de zetel

-de historiek van de vereniging (markante gebeurtenissen)

-eventuele erkenning van de groepering door officiële instellingen (en bedrag van de verleende subsidies)

 

Kostprijs

Gratis

Afhandeling

Aanvraag richten aan het kabinet van de Koning:

Koninklijk Paleis

Brederodestraat 16

1000 Brussel

Tel. 02 551 20 20 

Bij deze brief steek je de nodige bewijzen i.v.m. het feit dat de vereniging 50 jaar bestaat (datum van oprichting, persartikels, verslagen eerste vergaderingen, ...): zie Hoe aanvragen?

Mogelijk vraagt het kabinet van de Koning meer info op.

Je ontvangt een brief van het Hof met al dan niet de bevestiging van de titel 'Koninklijk'.

Meer info

Het toekennen van de titel 'Koninklijk' is een gunst, wordt dus niet automatisch toegekend maar steeds onderworpen aan de beoordeling van Zijne Majesteit.