Trage wegen

Trage wegen zijn paden of wegen die bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer en landbouwvoertuigen. Ze zijn heel erg geschikt voor wandelaars, fietsers en ruiters. Het is voor zwakke weggebruikers ook een veilige manier om zich te verplaatsen.

Tijdens de gemeenteraad van 10 november 2020 werd het actieplan voor trage wegen goedgekeurd. Deze wegen – die in de loop der jaren verdwenen of in onbruik geraakt zijn – zullen gefaseerd heropend of opgewaardeerd worden.

Het actieplan trage wegen is te raadplegen op GISbergen. Als je op een trage weg klikt, wordt vermeld of hij al dan niet toegankelijk is. Is dat niet het geval, dan lees je ook wanneer de eventuele heropening voorzien is.

Wat voorafging...

Het actieplan trage wegen is tot stand gekomen dankzij een intensieve samenwerking tussen Lokaal Bestuur Geraardsbergen, heel wat vrijwilligers, het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen (RLVA) en de provincie Oost-Vlaanderen.

Dankzij de tomeloze inzet van de vrijwilligers werden maar liefst 1300 wegjes geïnventariseerd in Groot-Geraardsbergen. Op basis van de evaluatiefiches die de vrijwilligers op hun tochten door Geraardsbergen invulden werd per deelgemeente een evaluatiekaart opgesteld.

Deze kan je hier bekijken:

Het RLVA maakte aan de hand van de evaluatiekaarten een wenselijkheidskaart op. Het kon daarbij rekenen op de input van verschillende werkgroepen die per deelgebied aangaven welke verbindingen wenselijk waren.

Aan de hand van de wenselijkheidskaart heeft het lokaal bestuur het actieplan opgesteld.

Samen met alle betrokkenen wordt het actieplan nu ook effectief gerealiseerd.