Trage wegen

Trage wegen zijn paden of wegen die bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer en landbouwvoertuigen. Wandelaars, fietsers en ruiters zijn de belangrijkste gebruikers. 

Trage wegen worden vaak gebruikt voor recreatie dicht bij huis, maar zijn ook van belang voor natuurontwikkeling en voor veilig verkeer van zachte weggebruikers. Vandaar dat ze tegenwoordig sterk geherwaardeerd worden en veel gemeenten werk willen maken van hun trage wegen.

Geraardsbergen werkt voor de opmaak van het trage wegenplan samen met de Provincie Oost-Vlaanderen en het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen (RLVA). De uitwerking van het trage wegenplan zal gebeuren in twee fasen:

  • 2017-2018: Nederboelare, Idegem, Schendelbeke, Smeerebbe-Vloerzegem, Ophasselt, Zandbergen, Grimminge, Nieuwenhove, Waarbeke, Onkerzele
  • 2018-2019: Goeferdinge, Geraardsbergen, Overboelare, Moerbeke, Viane, Zarlardinge

Fase 1

De inventarisatie van fase 1 is achter de rug, vrijwilligers zijn op pad gegaan en hebben per weg een evaluatiefiche ingevuld, om zo tot een evaluatiekaart per deelgemeente te komen. De evaluatiekaarten zijn terug te vinden via https://www.rlva.be/twgeraardsbergenfase1

Het RLVA maakt aan de hand van de evaluatiekaarten een wenselijkheidskaart op.

De wenselijkheidskaart is intussen afgewerkt. Aan de hand van de wenselijkheidskaart maakt de stad Geraardsbergen nu een actieplan op.

De kaart en het actieplan zal aan de gemeenteraad voorgelegd worden ter goedkeuring. Na goedkeuring kan je de kaart en actieplan onderaan deze pagina terugvinden.

Fase 2

De startvergadering voor fase 2 vond plaats op maandag 23 april 2018 om 19.30 uur in de parketzaal van JC De Spiraal, Zakkaai 29 te Geraardsbergen.

Vrijwilligers zijn intussen op pad gegaan en hebben per weg een evaluatiefiche ingevuld.

De synthesevergadering van de evaluatiefiches voor deelgebied Overboelare vond plaats op maandag 4 november 2019 om 19.30 uur in de refter van het Administratief Centrum.