Uittreksel uit het strafregister (attest van goed gedrag en zeden)

Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document waarin de eventuele strafrechtelijke veroordelingen die op naam van de betrokkene staan, vermeld worden. Het uittreksel vermeldt de effectief uitgesproken vonnissen die opgetekend staan in het strafregister van de betrokkene. Een lijst van die veroordelingen wordt bij het getuigschrift gevoegd.

Het uittreksel uit het strafregister vervangt het vroegere 'getuigschrift van goed gedrag en zeden'.

Er zijn drie modellen:

Model 1 (art. 595 Sv) Model 1 is het standaardgetuigschrift dat u kan aanvragen voor allerlei doeleinden. Openbare besturen, particulieren en privé-instellingen kunnen u een uittreksel uit het strafregister vragen wanneer u een activiteit uitoefent waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden niet gereglementeerd zijn.

Model 1 (art. 596.1 Sv) is het getuigschrift voor activiteiten waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden in een wet of een verordening bepaald werden (bv. wapenvergunning, taxichauffeur, privédetective, voetbalsteward, ...).

Model 2 (art. 596.2 Sv) heeft u nodig voor specifieke activiteiten met contacten met kinderen en jongeren, zoals opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.


Het uittreksel wordt enkel in het Nederlands afgeleverd. Wil je een uittreksel in andere taal, dan moet je een beroep doen op een beëdigd vertaler.

Voor wie

Iedereen die ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van Geraardsbergen kan een uittreksel voor zichzelf aanvragen.
Personen die niet langer ingeschreven zijn in België, kunnen terecht op het centraal strafregister. Dit kan door een persoonlijk schrijven gericht aan de dienst CSR (FOD Justitie, DG Rechterlijke Organisatie, Centraal Strafregister, 115 Waterloolaan, 1000 Brussel), per fax (+32 2 552 27 82) of per mail (strafregister@just.fgov.be).

Hoe aanvragen

Het uittreksel kan worden aangevraagd via het thuisloket op deze website. Hiervoor heb je een kaartlezer, identiteitskaart en je pincode nodig. Het thuisloket is 24/7 geopend.

Je kan het uittreksel ook persoonlijk bij de dienst bevolking aanvragen.

Kostprijs

Gratis.

Afhandeling

De toepassing haalt de gegevens op uit het Centraal Strafregister, controleert ze en levert ze digitaal ondertekend af. Het attest is beveiligd en rechtsgeldig.

Binnen de 5 werkdagen ontvang je dit document in Pdf-formaat in je mailbox.

Heb je je niet aangemeld met je eID, dan moet je je rijksregisternummer, naam en voornaam zelf intikken. Het document wordt per post verstuurd en dit neemt enkele dagen in beslag.

Meer info

Heb je vragen over de inhoud van het uittreksel? Neem dan contact op met het Centraal Strafregister via mail (strafregister@just.fgov.be) of telefonisch op het nummer 02 552 27 48.