Vastgoedinformatie (stedenbouwkundige inlichtingen)

De stad is verplicht om bij elke aankoop van een onroerend goed de aanvragende notaris/makelaar de nodige informatie betreffende het betrokken kadastraal perceel te verstrekken (bestemming volgens gewestplan, rooilijn, voetwegen, bodem, riolering,...).

Voor wie

Iedereen kan de vastgoedinformatie van een perceel aanvragen, in de eerste plaats zijn het vooral notarissen en immobiliënkantoren die deze info nodig hebben.

Hoe aanvragen

  • Je bent een notaris: je kan enkel een aanvraag doen via de IBOT-applicatie in jouw eNotariaat
  • Je bent een BIV-erkende vastgoedmakelaar: je kan een aanvraag doen via de toepassing RealSmart of via het Vlaamse webportaal
  • Je bent een burger, andere professionele aanvrager of overheidsinstantie: via mail naar vastgoedinfo@geraardsbergen.be met vermelding van een geldige capakey en adres

Kostprijs

50 euro per kadastraal perceel